Tarieven en vergoedingen

 


Wordt dieetbegeleiding vergoed in 2019?
Dieetbegeleiding wordt in 2019 vergoed vanuit het basispakket. U heeft recht op drie uur dieetbegeleiding. 
In 2019 worden telefonische consulten echter niet meer door alle zorgverzekeraars vergoed. Zie overzicht hiernaast.

Let op! Dieetbegeleiding valt onder het eigen risico. Heeft u nog geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico? Dan ontvangt u van uw zorgverzekeraar een factuur voor de dieetbegeleiding. 
Dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Zij vallen buiten het eigen risico.

Verwijsbrief
Een klein aantal zorgverzekeraars vereist een verwijsbrief voordat u in aanmerking komt voor vergoeding. Dit betekent dat u eerst langs de (huis)arts voor een verwijzing naar de diëtist. Zie het overzicht hiernaast.

Vereist u zorgverzekeraar geen verwijsbrief, dan kunt u direct een afspraak maken.
 
Aanvullende vergoeding
U kunt recht hebben op extra uren dieetbegeleiding vanuit een aanvullend pakket. Check hiervoor uw polis.
 
Ongecontracteerde zorg
De praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract. Met de volgende zorgverzekeraars is echter geen contract afgesloten:
  • VGZ groep (Univé, IZZ, Aevitae, IZA, Zekur, UMC, United Consumers, VGZ en Bewuzt)
  • Zorg en Zekerheid (AZVZ)
  • One
  • ONVZ (PNOZorg, VvAA)
  • Eno (Salland en Zorgdirect)
Bent u verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan kunt u natuurlijk gewoon bij de praktijk terecht, maar uw verzekeraar vergoedt slechts een gedeelte van de kosten (variërend van 60-80%).

      

Wordt orthomoleculaire therapie vergoed? 
Orthomoleculaire therapie wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering (alternatieve behandelwijze). In 2019 nemen helaas minder zorgverzekeraars alternatieve geneeswijzen op in hun aanvullende pakket. Wilt u weten welke zorgverzekeraars orthomoleculaire geneeskunde wel vergoeden, bekijk dan het volgende overzicht.

Als orthomoleculair therapeut ben ik aangesloten bij de MBOG en kunt u in aanmerking komen voor vergoeding. U betaalt het consult dan eerst zelf en daarna dient u de factuur bij uw zorgverzekeraar in voor vergoeding. 

Tarieven 
Heeft u geen recht (meer) op vergoeding van uw zorgverzekeraar? Dan gelden onderstaande tarieven. Deze tarieven gelden ook wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar waar de praktijk geen contract mee heeft. Of wanneer u meer dan 3 uur dieetbegeleiding nodig heeft en hier geen aanvullende verzekering voor heeft. Voor deze kosten ontvangt u een factuur per post of email.

 Soort consult  Tarief  Opmerking
 Eerste consult
 €120  Contact is 60-90 min + individueel dieetvoorschrift: 15-30 min
 Indirecte tijd per kwartier  €21
 De indirecte tijd is voor registreren van cliëntgegevens,
 rapporteren aan verwijzers, opstellen van behandelplan, e.d.
 Vervolgconsult 15 minuten  €17,50  
 Vervolgconsult 30 minuten  €42  
 Vervolgconsult 60 minuten  €84  
 Telefonisch consult of email-consult  €15  

Niet nagekomen afspraak   
Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde behandeltijd bij u in rekening gebracht. 
Bij een eerste intake is dat €120,- en bij een vervolgconsult €42,-