Tarieven en vergoedingen

Losse tarieven

Voor de consulten gelden onderstaande losse tarieven. De kosten voor een eventueel laboratoriumonderzoek of voor supplementen vallen buiten deze tarieven. Na afloop van het consult ontvang je een factuur die je kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar. Betaling kan plaatsvinden per pin (op de praktijk) of via online overmaking.

 Soort consult  Tarief  Opmerking
 Eerste intakeconsult
€120,-  Duurt ongeveer 90 minuten
 Vervolgconsult 15 minuten €17,50
 Vervolgconsult 30 minuten €35,-
 
 Vervolgconsult 60 minuten €75,-  
 Telefonisch consult of email-consult €15,-  
 Indirecte kosten - bijvoorbeeld berekenen eetdagboek
 of opstellen rapportage voor verwijzer
€17,50  Per kwartier
 
Vergoeding orthomoleculair consult
Indien je een aanvullende verzekering hebt, kom je in de meeste gevallen in aanmerking voor vergoeding van de consulten. 
In het volgende overzicht kun je nakijken welke zorgverzekeraars orthomoleculaire geneeskunde in 2020 vergoeden.

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG en daarmee officieel geregistreerd als orthomoleculaire zorgaanbieder.

Vergoeding via diëtistische begeleiding
Je kunt er in 2020 voor kiezen om de consulten te laten vallen onder 'diëtistische begeleiding'. Je hebt jaarlijks recht op 3 uur dieetbegeleiding vanuit het basispakket, eventueel aangevuld met meerdere uren vanuit een aanvullend pakket. Met de meeste zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract voor dieetbegeleiding. Zij brengen een vast tarief per kwartier consult in rekening. 

Let op! Dieetbegeleiding valt onder het eigen risico. Heb je nog geen aanspraak gemaakt op jouw eigen risico? Dan ontvang je van jouw zorgverzekeraar een factuur voor de dieetbegeleiding. 
Dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Zij vallen buiten het eigen risico.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vereisen de volgende zorgverzekeraars een verwijsbrief: CZ, OHRA, Nationale Nederlanden en De Friesland Zorgverzekering.

Aanvullende vergoeding
Je kunt recht hebben op extra uren dieetbegeleiding vanuit een aanvullend pakket. Check hiervoor jouw polis.

Ongecontracteerde zorg
Met de volgende zorgverzekeraars heeft de praktijk voor 2019 geen contract voor diëtetiek afgesloten:
  • VGZ groep (Univé, IZZ, Aevitae, IZA, Zekur, UMC, United Consumers, VGZ en Bewuzt)
  • Caresq
  • Zorg en Zekerheid (AZVZ)
  • Eno (Salland en Zorgdirect)
  • ONVZ (PNOZorg, VvAA)
  • DSW
  • In Twente
  • Stad Holland
Ben je verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan kun je natuurlijk gewoon bij mij terecht, maar jouw verzekeraar vergoedt slechts een gedeelte van de kosten (variërend van 60-80%).

Niet nagekomen afspraak
Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde behandeltijd bij jou in rekening gebracht.